Przebieg terapii
Autor: _niezalogowany, Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-13

Pierwsze spotkanie przebiega z reguły według następującego schematu:

 

  • Rozmowa, wywiad -  ukierunkowany na zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta. Proszę o zabranie jesli dana osoba posiada wyników badań eeg, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych, które mogą się okazać bardzo pomocne w obraniu właściwego kierunku terapii, a także określenia celu działań terapeutycznych.

 

  • Omówienie metody, jej głównych założeń i przebiegu, oraz odpowiadanie na pytania.

 

  • Przeprowadzenie badania diagnostycznego
 
  • Krótki trening - mający na celu zapoznanie dziecka/dorosłego z metodą
 
  • Omówienie wyników zapisu surowego i nakreślenie przez terapeutę wizji przebiegu terapii uwzględniającej stan wyjściowy bioelektrycznego funkcjonowania mózgu.
     
 

Poza pierwszym treningiem, w którym uczestniczą rodzice lub opiekunowie (w przypadku młodszych dzieci), w każdym następnym terapeuta pracuje wyłącznie z dzieckiem. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy dziecko nie jest w stanie pozostać sam na sam z terapeutą. Po każdej sesji treningowej terapeuta krótko podsumowuje przebieg treningu i postępy w terapii.