Dla kogo terapia

 

Terapia EEG Biofeedback poprzez regulowanie bioelektrycznej aktywności mózgu wpływa pozytywnie na leczenie zaburzeń i poprawę zdolności poznawczych u dzieci i dorosłych, w tym na:

  • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia) oraz procesy regulacyjne organizmu;
  • funkcjonowanie w warunkach stresu - zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym;
  • sprawność intelektualną - wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji, w tym leczenie osób u których funkcje te są upośledzone;
  • reguluje funkcjonowanie emocjonalne - wycisza nadmierne emocje (co jest stosowane np. w terapii ADHD);
  • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami;
  • likwiduje stany lękowe;
  • normuje fazy snu.